ก.ค. 16

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมทปนอ.มทร. 2561

NameSizeHits
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดี มทร. ครั้งที่ 1/2561247.5 KiB46
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดี มทร. ครั้งที่ 2/2561286.6 KiB64

ก.ค. 16

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมทปอ.มทร. 2561

NameSizeHits
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 01/2561174.7 KiB75
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 02/2561251.3 KiB69
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 03/2561134.6 KiB40
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 04/2561279.0 KiB42
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 05/2561143.8 KiB74

ส.ค. 24

ภาพบรรยากาศการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 5

ภาพบรรยากาศการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5/2560
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มทร.กรุงเทพ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ)

S__19120149 S__19120141

Read the rest of this entry »

ก.ค. 27

ภาพบรรยากาศการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 4

ภาพบรรยากาศการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ครั้งที่ 4/2560 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มทร.กรุงเทพ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ)

DSC02827 S__18022422 Read the rest of this entry »

ก.ค. 27

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 4

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ครั้งที่ 4/2560 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มทร.กรุงเทพ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ)


IMG_3858
IMG_3865
Read the rest of this entry »

พ.ค. 25

ภาพบรรยากาศการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3

ภาพบรรยากาศการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ครั้งที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มทร.กรุงเทพ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ)

IMG_2873

พิจารณาการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา โดย ศ.นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา

IMG_2881

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะของนักศึกษา เพื่อความก้าวหน้าในโลกของการทำงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

Read the rest of this entry »

พ.ค. 25

ภาพบรรยากาศการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2

ภาพบรรยากาศการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2/2560
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสัญจร อาคารมงคลอาภา ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

Meeting_2-60 (4) Meeting_2-60 (9) Read the rest of this entry »

พ.ค. 25

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ครั้งที่ 1/2560 วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มทร.กรุงเทพ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ)

crp_1-60 (3)crp_1-60 (13)
Read the rest of this entry »

พ.ค. 25

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 9

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ครั้งที่ 9/2559 วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มทร.กรุงเทพ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ)

crp_9-59 (19)crp_9-59 (17) Read the rest of this entry »

พ.ค. 24

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมทปอ. 2560

NameSizeHits
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 02/2560274.0 KiB106
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 03/2560300.9 KiB73
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 04/2560163.1 KiB32
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 05/2560149.6 KiB69
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 06/2560168.6 KiB36
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 07/2560148.3 KiB96
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 08/2560136.5 KiB25

 

Page 1 of 3123