«

»

Apr 28

ภาพบรรยากาศการประชุมนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปี พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2

ภาพบรรยากาศการประชุมนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปี พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2

วันจันทร์ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ)

IMG_0121 IMG_0120

ภาพถ่ายโดย : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

IMG_0141 IMG_0140 IMG_0139 IMG_0138 IMG_0137 IMG_0136 IMG_0135 IMG_0134 IMG_0133 IMG_0132 IMG_0131 IMG_0130 IMG_0129 IMG_0128 IMG_0127 IMG_0126 IMG_0125 IMG_0124 IMG_0123 IMG_0122 IMG_0121 IMG_0120 IMG_0119